Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Bydgoszczy

W 1885 r. z inicjatywy sokołów inowrocławskich, znając już też działalność lwowskich sokołów, polski element patriotyczny w Bydgoszczy podjął próbę założenia gniazda sokolskiego. Warunki nie sprzyjały tej inicjatywie, Bydgoszcz bowiem była miastem silnie zgermanizowanym i Polacy natrafiali na liczne przeszkody w rozwoju życia narodowego. Owa pierwsza próba zawiązania gniazda nie powiodła się. Jednak rok później 10 października 1886 r. do władz policji pruskiej wpłynęło zgłoszenie o rejestrację polskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Już 8 października 1886 r.